wyposaenie

Wyposażenie

Pełna kontrola majątku firmy

Moduł służy do ewidencji i zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa. Przypisanie osób odpowiedzialnych do poszczególnych składników wyposażenia daje możliwość uzyskania szybkiej informacji gdzie (u kogo) znajduje się wyposażenie. Moduł daje możliwość samodzielnego zarządzania składnikami majątku upoważnionym pracownikom, np. wymiana sprzętu pomiędzy pracownikami. Dzięki wbudowanym zestawieniom w sposób szybki i łatwy można przeprowadzić inwentaryzację składników majątku jak i rozliczyć pracownika, np. w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Zalety modułu:

  • pełna ewidencja majątku przedsiębiorstwa;
  • wskazanie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie;
  • samodzielne zarządzanie majątkiem przez uprawnionych Pracowników;
  • inwentaryzacja majątku „na żądanie”.