pracownicy

Pracownicy

Sprawne zarządzanie czasem pracy zespołu

Moduł PRACOWNICY  służy  do  planowania, kontroli oraz  ustanawiania  zastępstw  za  pracowników  przebywających  na  urlopach,  zwolnieniach  lekarskich lub nieobecnych z innych powodów.

Moduł PRACOWNICY  ściśle  współpracuje  z  ELEKTRONICZNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW  – zadania  przypisane do  pracownika  nieobecnego  w pracy są automatycznie przekazywane osobie zastępującej, dzięki czemu mogą być wykonywane na bieżąco.

Każdy Pracownik mający dostęp do modułu może złożyć elektroniczny wniosek urlopowy. Wniosek, dzięki ELEKTRONICZNEMU OBIEGOWI DOKUMENTÓW, automatycznie trafia do akceptacji przez przełożonego oraz, po zaakceptowaniu, do działu Kadr w firmie.

Rodzaje absencji pracowniczych są definiowane na etapie wdrożenia modułu, dzięki czemu Użytkownik systemu sam decyduje o szczegółowości informacji.

Dzięki wizualizacji nieobecności w postaci kalendarzy pracowniczych moduł PRACOWNICY jest doskonałym narzędziem do planowania pracy zespołu.

Zalety modułu:

  • łatwe planowanie czasu pracy zespołu;
  • elastyczne definiowanie rodzajów absencji;
  • elektroniczne wnioski urlopowe;
  • przekazywanie zadań osobom zastępującym;
  • wydruk kart urlopowych;
  • wizualizacja czasu pracy zespołu.