projekty

Projekty

Rozliczanie projektów produkcyjnych

Moduł PROJEKTY służy do rozliczania czasu pracy oraz dodatkowych kosztów związanych z prowadzonymi przez firmę projektami (zleceniami). Dzięki informacjom zawartym w module można szybko uzyskać dane na temat czasochłonności prowadzonego projektu oraz kosztów związanych z projektem, a co za tym idzie oszacować rentowność przedsięwzięcia.. Moduł jest zintegrowany z ELEKTRONICZNYM OBIEGEIM DOKUMENTÓW.

Zalety modułu:

  • szybki dostęp do dokumentów powiązanych z projektem;
  • rozliczanie czasu pracy na projekty;
  • analiza kosztów dla poszczególnych projektów.