Co nowego

Grupowanie kontrahentów w SPEKTRUM

W bazie kontrahentów SPEKTRUM istnieje możliwość podzielenia kontrahentów na: grupy oraz wskazanie typu kontrahenta, a także nadanie etykiet własnych.

Grupy kontrahentów należy zdefiniować w zakładce KONTRAHENCI -> USTAWIENIA -> ZARZĄDZANIE GRUPAMI. Grupy mogą służyć np. do przypisania kontrahentów odpowiedniemu działowi, handlowcowi, czy określeniu innych parametrów. Definiując Grupę kontrahentów należy wskazać kolor czcionki. Na liście kontrahentów pozycje będą wpisywane rożnymi kolorami w zależności od przyporządkowania do grupy.

Dodatkowo dla każdego z kontrahentów można nadać jedną lub wiele etykiet. Aby zdefiniować własne etykiety dla kontrahentów należy wejść w zakładkę KONTRAHENCI -> USTAWIENIA -> ZARZĄDZANIE ETYKIETAMI.

Zespół Netz Data