Co nowego

Jak automatycznie odbierać e-faktury w SPEKTRUM

Jak automatycznie odbierać e-faktury w SPEKTRUM

Aby zautomatyzować proces pobierania e-faktur ze skrzynki mailowej należy:

Zdefiniować dostęp do skrzynki pocztowej

Dane dostępowe do skrzynki/ek e-mail należy podać u module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA SKRZYNEK.

Utworzyć bufor i nadać uprawnienie użytkownikom

Bufor e-mail tworzy się w module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA BUFORÓW

Nazwa -użytkownik tworzy własną nazwę, Skrzynka – wybieramy uprzednio zdefiniowaną skrzynkę e-mail, NIP do Extracto – numer NIP-u firmy, które będą wykorzystywane przez system w procesie OCR-owania dokumentów (automatycznego odczytywania danych z dokumentów), usuwanie – oznacza, że dokumenty pobrane do SPEKTRUM zostaną automatycznie usunięte ze skrzynki e-mail, Przenoszenie – dokumenty pobrane do SPEKTRUM zostaną automatycznie przeniesione do innego katalogu w poczcie e-mail, wybierając tą opcję należy poniżej wskazać folder do którego maile maja zostać przeniesione. Parametr Aktywny należy zaznaczyć aby bufor był widoczny na liście obsługiwanych skrzynek pocztowych.

Po zdefiniowaniu Bufora należy wskazać osoby/Użytkowników, które mogą z bufora skorzystać oraz wskazać rozszerzenia plików, które mają być uwzględniane przy pobieraniu.

Użytkowników wskazujemy po kliknięciu na ikonkę z plusem w kolumnie OSOBY. Listę dozwolonych plików definiujemy po kliknięciu ikony z plusem w kolumnie PLIKI.

Zespół Netz Data